Nový design dlát byl zaměřen především na zlepšení jejich ergonomie. Přední část rukojeti je rýhovaná a slouží k zapření palce. To má pozitivní vliv na kontrolu tlaku či směru řezu. Detail rýhování a společný tvar rukojetí designově propojuje různé typy dlát. Nová konstrukce zvyšuje i životnost nástrojů. Rukojeť je chráněna koncovkou (ocel/houževnatý plast), která brání jejímu poškození či rozštípnutí například při hrubší práci s paličkou.

Bakalářská práce (FUD UJEP), 2010

Ocenění: Cena děkana Fakulty umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně