Poříz je výzvou z pohledu ergonomie. S tímto jednoduchým nástrojem se pracuje velikou silou, proto je dobré držení opravdu důležité. V novém designu byla zásadně změněná čepel, která není zápustkově kovaná, ale vystřižená a vylisovaná do výsledného tvaru – tím se zlevní a zjednoduší výroba. Takto řešená čepel  je navíc pružná a tlumí případné nárazy (na suky, apod.).

Důležitým prvkem jsou také rukojeti. Díky jejich správnému úhlu vůči čepeli se zlepšila kontrola řezu. Pozitivní vliv má i zapření malíkové hrany, protože rukojeť není nutné, především při hrubší práci, tolik svírat. Možnost opření palců také výrazně zlepšilo cit a kontrolu řezu nástroje.


Bakalářská práce (FUD UJEP), 2010

Ocenění: Cena děkana Fakulty umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně

Poříz je v dnešní době poměrně opomíjený nástroj. Historické kusy většinou předčí současnou produkci – svojí kvalitou i estetikou.