Vlaštovka je nástroj, který je dnes již poměrně málo známý a používaný. Jedná se o jakýsi jemný, malý poříz s možností nastavení tloušťky třísky. Využívá se například pro výrobu dřevěných luků či rukojetí.

Tento nový design kombinuje konstrukční výhody dřevěných i kovových vlaštovek. Čepel je stabilní a pod poměrně malým úhlem, což má pozitivní vliv na řezné vlastnosti. Unikátním je nový způsob nastavování třísky posunováním plazu. Nástroj není nutné otáčet, tříska se velmi přesně a jemně nastavuje otočným kolečkem – přímo během práce.

Bakalářská práce (FUD UJEP), 2010

Ocenění: Cena děkana Fakulty umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně