Ve své diplomové práci jsem se zabýval přípravou potravin v nejchudších zemích světa. Vytvořil jsem malá přenosná kamna, která slouží k vaření a jako palivo využívají různé druhy biomateriálu. Tato kamna by měla být vyráběna lokálně, místními řemeslníky. Design je založen na jednoduchých výrobních procesech a dobře dostupných materiálech – vylehčeném betonu a izolační pálené hlíně. Nebyly použity kovy, protože vyžadují náročnější nástroje a vybavení. S jednoduchými formami a zaškolením může každý řemeslník začít svou vlastní výrobu.

Velkého zlepšení bylo dosaženo v efektivitě spalování. Kamna mohou ušetřit více než 50 % paliva ve srovnání s tradičním vařením na otevřeném ohni. Využívají předehřátý sekundární vzduch či princip zplyňování biopaliva. Lehké izolační materiály zajišťují vysoké teploty spalování a nízké emise škodlivin.  Díky vylehčeným izolačním materiálům je možné s kamny manipulovat i během vaření.

ocenění: „Dobrý studentský design 2013“
diplomová práce (FUD UJEP), 2013
vývoj betonu a technologie: Martin Bartoš-BASF

Kamna využívají pokročilého spalování s minimem kouře. Je možné topit i podřadným palivem jako je sušený kravský trus.

Vznikla série tří kamínek, která se navzájem liší konstrukcí, palivem a způsobem hoření.

Pro design a konstrukci byl zásadní vývoj materiálu a testování prototypových variant.

Kamna byla vybrána pro výstavu „Unplugged, Ready for Catastrophe!“ v rámci EXPO 2015 v Miláně.