U hoblíku byl hlavní důraz kladen na zlepšení jeho ergonomie. Zadní úchopová část byla zvýšena pro lepší podporu ruky a efektivnější využití síly. Přední kolík byl vypuštěn, jelikož byl díky svému tvaru většinou určen pouze pro praváky a navíc při práci tlačil do měkkých částí dlaně. V novém designu byl nahrazen vyklenutým „nosem“, který slouží jako podpora dlaně pro tlak vpřed i na podložku. V přední části hoblíku je charakteristický otvor, který může sloužit pro jeho zavěšení. Tělo hoblíku je vyrobeno z houževnatého habrového dřeva, plaz z tvrdého dřeva akátového.

Bakalářská práce (FUD UJEP), 2010

Ocenění: Cena děkana Fakulty umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně